http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw176110.jpg
Rittnermusterschau 2017
Stand Lobis, Holz-Photowand
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw176113.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw176111.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw176121.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw1611767.jpg
Biennale Architettura 2016
LC - Rolex Milano
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw1611774.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw1611768.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw142762.jpg
Verbrennungsanlage Bozen
Catadores do Mundo
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw142764.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw142766.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw143037.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw143032.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw143036.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw143045.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw142726.jpg
Grundschule Lengstein
schulklasse von korogocho
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw142741.jpg
http://smeidart.com/files/gimgs/98_hw142538.jpg
Geschäft Ambra Meran
// Smeidart / 2012 © - built by Lineematiche